วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านเราเตอร์ TP-LINK

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเสมอในการรีเซ็ตรหัสผ่านเราเตอร์ TP-LINK ของคุณในครั้งแรกที่คุณใช้หรือเมื่อคุณต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้

เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ TP-LINK ของคุณ

 • เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ที่อยู่ IP ของเราเตอร์แบบไร้สายในแถบที่อยู่แล้วกด Enter ที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ TP-Link คือ 192.168.1
 • พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นทั้งผู้ดูแลระบบในตัวพิมพ์เล็ก
 • คลิกการจัดการ -> การควบคุมการเข้าถึง -> รหัสผ่านบนหน้าซ้ายและพิมพ์รหัสผ่านเก่าและรหัสผ่านใหม่
 • คลิกบันทึก / นำไปใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า

เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน Wi-Fi ของเราเตอร์ TP-LINK ของคุณ

 • เปิดเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ที่อยู่ IP ของเราเตอร์แบบไร้สายในแถบที่อยู่แล้วกด Enter ที่อยู่ IP เริ่มต้นของเราเตอร์ TP-Link คือ 192.168.1
 • พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในหน้าเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นเป็นทั้งผู้ดูแลระบบในตัวพิมพ์เล็ก
 • คลิก Wireless ทางด้านซ้ายของหน้า
 • คลิก Wireless Security ที่เป็นตัวเลือกใต้เมนู Wireless ทางซ้ายของหน้า
 • เลื่อนลงและเลือกช่อง WPA-PSK / WPA2-PSK ทางด้านล่างของหน้า
 • พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ซึ่งจะอยู่ในช่อง“ รหัสผ่าน” แม้ว่าช่องรหัสผ่านอาจระบุว่า“ รหัสผ่าน PSK” แทน
 • คลิกบันทึก ที่เป็นปุ่มท้ายหน้า
 • คลิกตกลงตอนที่ขึ้น.
 • คลิก System Tools
 • คลิก Reboot
 • คลิกตกลงตอนที่ขึ้น.