การแก้ไขปัญหา Samsung Galaxy S6

การแก้ไขปัญหา Samsung Galaxy S6

ยินดีต้อนรับสู่หน้าการแก้ไขปัญหา Galaxy S6 ของเราซึ่งมีลิงก์ทั้งหมดไปยังปัญหาปัญหาคำถามบทช่วยสอนคำถามที่พบบ่อยวิธีการและคำแนะนำที่คุณสามารถใช้ได้

อำนาจ

 • วิธีแก้ไข Samsung Galaxy S6 ของคุณที่ไม่เปิดหลังจากอัพเดตเฟิร์มแวร์ [คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา]
 • Samsung Galaxy S6 ร้อนแรงเมื่อชาร์จ
 • Galaxy S6 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เร็วขึ้นหลังจากติดตั้งการอัปเดตจะไม่ชาร์จปัญหาอื่น ๆ
 • หน้าจอ Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดหลังจากวางปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่เปิดหรือชาร์จหลังจากปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ชาร์จช้าหลังจากปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดหากไม่ได้เชื่อมต่อกับปัญหาเครื่องชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หน้าจอ Galaxy S6 มีโทนสีเหลืองหน้าจอยังคงเป็นสีดำไม่เปิดปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดหลังจากวางปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีแก้ไขปัญหาหน้าจอ Galaxy S6 สีดำ [คู่มือการแก้ไขปัญหา] ปัญหาอื่น ๆ
 • Galaxy S6 ที่มีความเสียหายจากน้ำจะไม่เปิดไม่ชาร์จแบบไร้สายปัญหาอื่น ๆ
 • หน้าจอ Samsung Galaxy S6 เป็นสีดำไม่ตอบสนองหลังจากวางปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 สุ่มปิดหลังจากได้รับปัญหาเปียกและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ยังคงทำการรีบูตเว้นแต่จะเสียบปลั๊กกับปัญหาที่ชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่เปิดหลังจากเปลี่ยนปัญหาแบตเตอรี่และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 จะไม่ชาร์จหน้าจอจะไม่เปิดและยังคงเป็นสีดำปัญหาความเสียหายจากน้ำ
 • Galaxy S6 เปิดเครื่อง แต่หน้าจอยังคงเป็นสีดำไม่ชาร์จหรือเปิด
 • Samsung Galaxy S6 ชาร์จ แต่จะไม่เปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พอร์ตชาร์จ Galaxy S6 ไม่ทำงานหลังจากโดนน้ำวิธีซ่อม S6 เปียกปัญหาอื่น ๆ
 • จะทำอย่างไรถ้า Galaxy S6 ไม่เปิดเครื่องหลังจากตกโดยไม่ตั้งใจหน้าจอจะไม่ปลดล็อค
 • Galaxy S6 จะไม่ทำงานเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กปัญหาการรีสตาร์ทแบบสุ่มปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ปิดหากไม่ได้เชื่อมต่อกับปัญหาที่ชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 มีหน้าจอสีดำไม่สามารถกู้คืนรูปภาพได้จะไม่เรียกเก็บเงินเกิน 25% ปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ไม่ได้ชาร์จอย่างสมบูรณ์ปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ร้อนขึ้นแบบสุ่มไม่เปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 รีบูตหลังจากเริ่มปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดด้วยไฟ LED สีน้ำเงินหลังจากโทรศัพท์ตกปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ใช้เวลานานเกินไปในการชาร์จปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สิ่งที่ต้องทำเมื่อ Galaxy S6 ได้รับความเสียหายจากน้ำจะไม่เปิดขึ้นหลังจากโดนความร้อน
 • Galaxy S6 จะร้อนขึ้นระหว่างการชาร์จแบบไร้สายจะไม่เปิดขึ้นหลังจากอัปเดตปัญหาอื่น ๆ
 • ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาความร้อนสูงเกินไปของ Galaxy S6 การแจ้งเตือนหยุดทำงานหลังจากอัปเดต
 • Galaxy S6 จะไม่ปิดเครื่องหน้าจอเป็นสีขาวดับเองปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 สุ่มปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 แบตเตอรี่หมดหลังจากปัญหาการอัปเดต Nougat และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดด้วยปัญหาไฟ LED สีแดงและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดเว้นแต่จะเสียบเข้ากับปัญหาเครื่องชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีแก้ไข Samsung Galaxy S6 ที่ไม่ปิดอีกต่อไปเมื่อกดปุ่มเปิด / ปิด [คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา]
 • Samsung Galaxy S6 ร้อนแรงหลังจากชาร์จปัญหาค้างคืนและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 ไม่เปิดหลังจากชาร์จบอกว่าให้ใช้ที่ชาร์จเดิมปัญหาอื่น ๆ
 • Galaxy S6 ที่ใช้งานอยู่จะไม่ชาร์จด้วยสายเคเบิลหรือไร้สายวิธีแฟลช S6 bootloader ปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ปิดหลังจากเปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดหลังจากวางปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดเว้นแต่จะเสียบเข้ากับปัญหาเครื่องชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่ชาร์จเร็วหลังจากปัญหาการอัปเดตตังเม & ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Wet Galaxy S6 จะไม่เปิดและร้อนเกินไปเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 เรียกเก็บเงินผิดปกติหลังจากปัญหาการอัปเดตตังเม & ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ไม่ชาร์จหลังจากได้รับปัญหาเปียกและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่เรียกเก็บเงินอีกต่อไปปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ชาร์จช้าหลังจากปัญหาการอัปเดต Nougat และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะชาร์จเฉพาะเมื่อปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • วิธีแก้ไขปัญหาการชาร์จต่างๆของ Samsung Galaxy S6 หลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์ [คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา]
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่เปิดเมื่อไม่ได้เสียบปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 ที่เสียหายจากน้ำแสดงไอคอนความร้อนสูงเกินไปเมื่อชาร์จแบตเตอรี่หมดเร็วปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดเว้นแต่จะเสียบเข้ากับปัญหาเครื่องชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 แบตเตอรี่ร้อนเกินไปหมดปัญหาอย่างรวดเร็วและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 แบตเตอรี่ชาร์จช้าหมดหลังจากอัพเดตซอฟต์แวร์และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปัญหาหน้าจอ Galaxy S6 สีดำความร้อนสูงเกินไปจะไม่ส่ง SMS ปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ไม่เปิดหลังจากได้รับปัญหาเปียกและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 ใช้เวลาชาร์จนานมากชาร์จเร็วไม่ทำงานปัญหาอื่น ๆ
 • วิธีจัดการกับ Galaxy S6 ที่เปียกปัญหาการรีบูตแบบสุ่มปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 สุ่มปิดไม่สามารถรีบูตปัญหา & ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การชาร์จอย่างรวดเร็วของ Samsung Galaxy S6 ไม่ทำงานหลังจากปัญหาการอัปเดตระบบและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่ตอบสนองต่อปัญหาการชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ใช้ข้อผิดพลาดของเครื่องชาร์จดั้งเดิมและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่ชาร์จหลังจากวางปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ปิดไม่เปิดปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Galaxy S6 ค้างและรีบูตด้วยตัวเองแสดงไฟ LED สีชมพูปัญหาอื่น ๆ
 • Galaxy S6 ความร้อนสูงเกินไปและปุ่มย้อนกลับไม่ทำงานปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 ปิดเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับปัญหาที่ชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 รีสตาร์ทเมื่อได้รับปัญหาที่อบอุ่นและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อความการแชร์พลังงาน Galaxy S6 ยังคงปรากฏขึ้นการชาร์จอย่างรวดเร็วไม่ทำงานปัญหาอื่น ๆ
 • วิธีแก้ไข Samsung Galaxy S6 ที่ทำการรีบูตและปัญหาอื่น ๆ [คู่มือการแก้ไขปัญหา]
 • Samsung Galaxy S6 ใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงในการชาร์จปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 ปิดตัวลงไม่ทำงานปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Samsung Galaxy S6 จะไม่เปิดเครื่องหลังจากปัญหาการชาร์จและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การชาร์จแบบไร้สาย Galaxy S6 ทำงานไม่ถูกต้องจะไม่ชาร์จเว้นแต่จะปิดอยู่ปัญหาอื่น ๆ
 • Samsung Galaxy S6 Shuts Down When Battery Level Is Low Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Turns Off Doesn’t Turn Back On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Isn’t Charging Issue & Other Related Problems
 • How to fix power and boot up issues on Galaxy S6 devices, other issues
 • Galaxy S6 NFC feature is greyed out, won’t turn on, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Stops Charging At Certain Percentage Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Working Unless Plugged In Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Takes Too Long To Charge Issue & Other Related Problems
 • How to troubleshoot a Samsung Galaxy S6 that heats up when plugged in but not charging at all
 • Samsung Galaxy S6 Starts Heating Up Then Shuts Down Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Charges Very Slowly Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t recognize different chargers, battery reading is erratic, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Hard Time Getting To Charge Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Fast Charging Is Not Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Fast Charging Not Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 stuck in bootloop after it crashed playing Pokemon Go, other issues
 • Galaxy S6 overheating after lockscreen becomes unresponsive, other issues
 • Samsung Galaxy S6 No Longer Charges Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Won’t Turn On Issue & Other Power Related Problems
 • Solutions to Galaxy S6 slow charging issue, other issues
 • Galaxy S6 keeps making beeping sounds randomly, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Charges Then Stops Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Only Charge With USB Connection Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 Edge battery drain issue due to Google Play Services app, notifications behaving erratically, other issues
 • Fixing The Samsung Galaxy S6 Not Recognizing Charger Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Turn On After Getting Wet Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Won’t Charge When Plugged In Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Charging Not Turning On Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t fast charge when it is ON, unable to connect to company Wi-Fi, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Won’t Charge Anymore Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Difficulty Charging Fully Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Charged Overnight Not Powering On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Doesn’t Switch On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Turning On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Freezes Then Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Charge Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Gets Hot When Charging Issue & Other Related Problems
 • Water-damaged Galaxy S6 display problem when powered on, other power issues
 • Samsung Galaxy S6 Is Not Charging Issue & Other Power Related Problems
 • Galaxy S6 restarts itself every few minutes, plus other power-related issues
 • Fix Samsung Galaxy S6 that’s not charging, won’t turn on & other power problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Not Turning On Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 only charges via computer and won’t charge via regular charger, other problems
 • How to fix a Samsung Galaxy S6 that keeps rebooting / restarting & other power and battery issues
 • Galaxy S6 Bluetooth drains battery faster, won’t connect to T-Mobile mobile data, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Custom Binary Blocked By FRP Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 No Longer Charges Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Ultra Power Saving Mode Issue & Other Power Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Turn On Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 only charges when connected to laptop, other issues
 • Galaxy S6 won’t turn off after Android update, other issues
 • Galaxy S6 keeps rebooting randomly after it fell, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Won’t Power On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Slow Charging Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 randomly restarting on its own, plus more issues
 • Galaxy S6 Edge gets too hot when charging, other issues
 • “dm-verity verification failed” error on Galaxy S6
 • Galaxy S6 USB port working intermittently, other charging power issues
 • Samsung Galaxy S6 won’t turn on, refuses to charge, plus other power related problems
 • Shuts off if not connected to charger, possible liquid damage
 • Galaxy S6 dropped in water randomly reboots, among other issues
 • Samsung Galaxy S6 Won’t Charge Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 has several problems after cold weather exposure, other issues
 • Shows charging icon but it’s not charging
 • Displayed “No SIM” error then went dead in the morning
 • Comes on but automatically turns off
 • Fast charging fails most of the time
 • Charging slow before it turned off and refuses to come back on
 • Isn’t charging, won’t turn on either
 • Turned off and won’t turn back on, possible liquid damage
 • Galaxy S6 restarts itself every few minutes
 • Galaxy S6 discharges faster even when charging
 • Galaxy S6 won’t turn on if not connected to a charger
 • Galaxy S6 custom recovery installation
 • Galaxy S6 Edge not charging properly
 • Galaxy S6 bootloop issue after rooting
 • Galaxy S6 no longer turns on after accepting terms of SM Antivirus app
 • How to order a fast charger for Galaxy S6 Edge
 • Water-damaged Galaxy S6 has display problem when powered on
 • Galaxy S6 does not boot up
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that’s not charging [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that won’t turn on [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 showing battery is critically low error, other battery power issues
 • How to fix Galaxy S6 fast battery drain issue, plus power-related issues
 • MicroUSB port on Galaxy S6 gets very hot when charging, other charging issues
 • Galaxy S6 fast charging feature stopped working, other charging issues
 • How to fix Samsung Galaxy S6 (Edge,Edge Plus) charging bugs
 • Galaxy S6, S6 Edge water damage issues and solutions
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that keeps restarting, won’t charge & other power related issues
 • What to do if your Galaxy S6 does not charge properly
 • Troubleshooting and Solutions for Samsung Galaxy S6 Power/Charging Problems
 • Galaxy S6 won’t charge properly plus other charging power problems
 • Galaxy S6 flashing green LED light and won’t boot up, other similar power issues
 • Galaxy S6 Edge getting Plus Power Sharing app pop ups
 • Galaxy S6 keeps connecting and disconnecting when charging using a fast charger
 • Galaxy S6 flashing green LED light and won’t boot up
 • Galaxy S6 screen unlock does not work
 • Galaxy S6 fails to power on and won’t boot in any other modes
 • Galaxy S6 Recent apps and Back buttons not working, other issues
 • Galaxy S6 overheating issue
 • Galaxy S6 won’t charge properly and keeps on saying a docking station is plugged in
 • Galaxy S6 stuck in safe mode
 • Galaxy S6 keeps restarting and screen continuously flashes green and pale orange color
 • Unable to log in to Galaxy S6 after several failed attempts
 • Galaxy S6 becomes totally unresponsive
 • How to fix a Galaxy S6 that won’t start normally
 • Galaxy S6 Edge battery too hot or too cold to charge, other power charging issues
 • Water-damaged Galaxy S6 Edge won’t boot up
 • Galaxy S6 battery too hot or too cold to charge
 • Galaxy S6 Edge reboots and freezes randomly
 • Galaxy S6 won’t install Android update
 • “Dock is connected” issue on Galaxy S6
 • Galaxy S6 bootloop issue after screen replacement, other power issues
 • Lockscreen issue on Galaxy S6
 • Galaxy S6 bootloop issue after screen replacement
 • Galaxy S6 bootloop issue after screen replacement
 • Unable to login to Galaxy S6 due to Factory Reset Protection
 • Battery drain issue on new Galaxy S6 after a system update
 • Causes for charging issues on Galaxy S6, more charging power problems
 • Galaxy S6 not turning on
 • Galaxy S6 won’t charge
 • Galaxy S6 inconsistent power problem
 • Replacement warranty request for Galaxy S6 with power issue
 • Causes for charging issues on Galaxy S6
 • Galaxy S6 Knox security tripped and won’t boot normally, other power-related problems
 • Galaxy S6 won’t boot normally
 • Galaxy S6 overheating and fast battery drain issues
 • Galaxy S6 loses battery power fast
 • Galaxy S6 no longer powers on
 • Galaxy S6 Knox security tripped and won’t boot normally
 • How to fix fast charging issue on Galaxy S6, other charging power issues
 • How to fix fast charging issue on Galaxy S6
 • Error when plugging and unplugging the charger of Galaxy S6
 • Galaxy S6 charging port not working properly
 • Battery drain issue on Galaxy S6
 • Galaxy S6 loses battery power fast

Internet & Network

 • Quick fixes to Samsung Galaxy S6 mobile data & Wi-Fi problems that occurred after Marshmallow update
 • Samsung Galaxy S6 Bluetooth Audio Not Working
 • Samsung Galaxy S6 Loses Internet Connection Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 wifi keeps disconnecting, connection slows down after logging in, other issues
 • Galaxy S6 can’t send out emails when using wifi, mobile data stopped working, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Not Connecting To Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 mobile data won’t work in another network, how to configure speed dial, other issues
 • Galaxy S6 won’t remember wifi passwords, can’t connect to one wifi network only, other issues
 • Galaxy S6 mobile data won’t work after installing Android update, other connection issues
 • Galaxy S6 mobile data keeps dropping, mobile hotspot not working, other internet issues
 • Samsung Galaxy S6 Drops Wi-Fi Connection After Nougat Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Wi-Fi Keeps Dropping Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t download apps, install updates, or open apps when wifi is on, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Can’t Connect To Wi-Fi After Nougat Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 has no internet access when connected to wifi, won’t send SMS, other issues
 • Samsung Galaxy S6 No Mobile Data Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Wi-Fi Connection Disconnects When Screen Off Issue & Other Related Problems
 • How to fix your Samsung Galaxy S6 that can no longer connect to Wi-Fi and mobile data networks [Troubleshooting Guide]
 • Fix common Samsung Galaxy S6 internet connection issues & other connectivity related problems [w/ Troubleshooting Tips]
 • Samsung Galaxy S6 Can’t Connect To Internet Using Mobile Data Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Wi-Fi switch is greyed out, Wi-Fi is turned off and won’t turn on [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 cannot save photos from Facebook, won’t connect or stay connected to wifi, other issues
 • Galaxy S6 can’t connect to the internet, mobile data not working, other issues
 • Galaxy S6 won’t save wi-fi password, blue lines running vertically on screen, other issues
 • Galaxy S6 mobile data won’t work until Airplane mode is toggled on/off, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Not Downloading Apps Via Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 wi-fi and mobile data connection problems after Marshmallow update, other issues
 • Mobile data connection on Galaxy S6 stops working after Marshmallow update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Internet Disconnects When Phone Sleeps Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 touchscreen stops working when using an app, keeps showing “no internet connection” pop up
 • Apps on Galaxy S6 keeps saying no connection, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Apps Not Updating On Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Can’t Connect To The Internet Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 No Internet Connection Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Internet Has Become Unstable Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 apps won’t connect to internet after Marshmallow update, more issues
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Connect To Wi-Fi Network Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 running Marshmallow can’t create backups when connected to Wi-Fi, other issues
 • Galaxy S6 intermittent 3G 4G connection issue when Wi-Fi is off, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Keeps Disconnecting From The Internet Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t connect to the internet when using home wi-fi, other issues
 • Galaxy S6 mobile won’t work if Wi-Fi switch is on, other issues
 • How to fix Wi-Fi issues on your Samsung Galaxy S6 and S6 Edge
 • Samsung Galaxy S6 Wi-Fi Isn’t Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 3G signal keeps dropping out, other issues
 • Galaxy S6 Edge Plus mobile data is not working, other issues
 • Galaxy S6 keeps restarting every 2 minutes, wireless services lost
 • Bogus notification alert pops up when browser is opened
 • Galaxy S6 doesn’t display the login screen for Wi-Fi connection
 • Galaxy S6 disconnects from Wi-Fi network and reconnects
 • Galaxy S6 showing “No connection detected” error
 • Mobile data connection not working with a certain SIM card
 • Galaxy S6 Wi-Fi hotspot is working but there’s no internet connection
 • Galaxy S6 not playing videos properly, other issues
 • Wi-Fi Calling option can’t be found on Galaxy S6
 • Galaxy S6 keeps dropping mobile data connection, other connectivity problems
 • Mobile data not working on Samsung Galaxy S6 & other internet problems
 • Samsung Galaxy S6 Wi-Fi Calling unstable, calls get dropped plus calling and network issues
 • Galaxy S6 (S6 Edge, S6 Edge+) Wi-Fi keeps turning on and off, other Wi-Fi issues
 • Wi-Fi Calling stopped working on Samsung Galaxy S6 & other update related problems
 • Galaxy S6, S6 Edge won’t connect to mobile network
 • Galaxy S6 email setup, POP3 or IMAP?
 • Samsung Galaxy S6, S6 Edge does not sync emails, other related problems
 • How to fix Wi-Fi issues on your Samsung Galaxy S6 and S6 Edge
 • Solutions for Samsung Galaxy S6 Data, Wi-Fi Connection Problems [Part 1]
 • Solutions for Samsung Galaxy S6 Data, Wi-Fi Connection Problems [Part 2]
 • Fixes for Issues Sending Text Messages through VPN, Unable to Connect to Network and Other Network Related Concerns on Samsung Galaxy S6
 • “RO5 – Invalid SIM” error on Galaxy S6, more connectivity issues
 • “RO5 – Invalid SIM” error on Galaxy S6
 • Galaxy S6 keeps getting disconnected from PC
 • Telekom Romania Galaxy S6 not detecting 4G LTE network
 • Download status bar on Galaxy S6 stock browser gone
 • Galaxy S6 hotspot not working in Israel
 • Galaxy S6 not receiving notifications from apps when in school Wi-Fi
 • Sprint Galaxy S6 not working on AT&T network, other connectivity issues
 • Sprint Galaxy S6 not working on AT&T network
 • Galaxy S6 email app not showing all messages, plus other problems
 • Galaxy S6 school Wi-Fi problem
 • Galaxy S6 keeps saying maximum number of tabs has been reached
 • Galaxy S6 Bluetooth crashes if A2DP is enabled

Camera

 • How to fix Samsung Galaxy S6 blurry camera, focus problems & other camera-related issues
 • Galaxy S6 not showing photos taken by camera app, won’t install update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Camera Not Focusing Correctly Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Warning Recording Failed Issue & Other Camera Related Problems
 • How to fix Samsung Galaxy S6 “Warning: Camera failed” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 Camera Stopped Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 camera stuck in selfie mode, won’t charge or turn on, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Shuts Off When Taking Picture Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 closes Pandora while taking pictures, Camera takes too long to focus, plus other camera issues
 • Galaxy S6 camera photos get corrupted when saved to the SD card, more camera problems
 • Galaxy S6 front camera not working, screen is unresponsive among other issues
 • How to fix a blurry camera on Samsung Galaxy S6 and other camera issues
 • Galaxy S6 “camera not responding” error, other issues
 • Camera failed error on Galaxy S6
 • Galaxy S6 photos get corrupted when saved to the SD card
 • Galaxy S6 camera settings issue
 • Galaxy S6 front camera not working
 • Galaxy S6 photos and videos go missing when taken with a screen locked
 • Galaxy S6 not working with a selfie stick
 • Pandora closes on Galaxy S6 when taking pictures using stock camera
 • Galaxy S6 shows “Unable to connect, device parameter is incorrect” error
 • Galaxy S6 takes so long to focus on subject
 • Camera options missing on Galaxy S6

Operating System

 • How to fix Samsung Galaxy S6 that keeps freezing & restarting after Android 6.0.1 Marshmallow update
 • Samsung Galaxy S6 Retrieving Data When Phone Is Off
 • Samsung Galaxy S6 Freezes On Startup Screen
 • Samsung Galaxy S6 Not Responsive After Setting Power Saving Mode Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t install Android update via Smart Switch, shorted motherboard, won’t turn on, other issues
 • Galaxy S6 won’t install system updates, won’t boot up, stuck in Recovery Mode, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Error Code 410 Update Failed Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Apps Crashes After Nougat Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Call Unless Airplane Mode Is Cycled Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Responding Issue & Other Related Problems
 • How to fix Galaxy S6 Recovery is not Seandroid Enforcing error, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Stuck On Installing System Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Android Lollipop Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 cycles through startup, won’t boot to normal mode, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Verizon Screen Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t install update, restarts randomly after Android update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Randomly Restarts After Freezing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Bootloop After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Becomes Unresponsive After Nougat Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Samsung Logo With Blue LED Light On Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t install Android Nougat update, won’t charge or turn on, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Fails To Install Software Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 stuck in bootloop after Nougat update, won’t charge, won’t turn on, other issues
 • How to avoid unwanted ad popups, save Samsung memos in your Galaxy S6, other app issues
 • Galaxy S6 stuck and won’t install OTA update, keeps saying “calls emergency only”, other boot issues
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Installing System Update Screen After Flashing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Connecting To Google Account Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 videos stop in the middle while playing, won’t play videos at all, other OS issues
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Install Latest Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 stuck in bootloop during an update, won’t boot normally, other power issues
 • Samsung Galaxy S6 Not Turning On With Red LED Light Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 apps missing after factory reset, Facebook app very slow, other apps-related issues
 • Galaxy S6 stops playing music when the screen is off, Music has stopped error, other issues
 • Red band showing in Galaxy S6 screen, ghosting issue, won’t charge, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Installation Of Update Fails Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 SMS become out of order after an update, fast charging stops working, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Freezes On Samsung Logo Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Activation Is Incomplete Error & Other Related Problems
 • What to do to properly network unlock a T-Mobile Galaxy S6, other unlocking issues
 • Samsung Galaxy S6 Freezes After Turning On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Bypass Factory Reset Protection Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 in-vehicle Bluetooth speaker not working properly after Nougat update, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that started running slow after Nougat update [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 power button stopped working after an update, camera app keeps crashing, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Unable to Upgrade To Nougat Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 has some Bluetooth issues after Android Nougat update [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 showing pop ups when charging, won’t install update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Custom Binary Blocked By FRP Lock Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Download Mode Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 stops working after installing third party themes, proximity sensor not working, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Randomly Restarts Freezes Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t connect to car bluetooth system, not receiving all SMS, other issues
 • Galaxy S6 keeps rebooting on its own, stuck in boot loop, other issues
 • Reasons why Galaxy S6 is not receiving system updates, GPS not working, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Verizon Wireless Screen Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Home Screen Interface Changed Issue & Other Related Problems
 • How to fix your Samsung Galaxy S6 that keeps showing “Unfortunately, Settings has stopped” error after an update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 Opens Gear Vr Service When Connected To Charger Issue & Other Related Problems
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that won’t update, other system issues [Troubleshooting Guide]
 • PC can’t detect Galaxy S6 when connected via USB cable, SMS are always late, other issues
 • Fixing Samsung Galaxy S6 SIM card issues & some network-related problems [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 screen becomes unresponsive randomly after an update, won’t turn on, other issues
 • Galaxy S6 screen won’t turn on after viewing photos and videos, “unfortunately, system UI has stopped” error
 • Galaxy S6 bluetooth issue with Mazdaspeed 3 car kit, won’t go out of power saving mode, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Reboots Randomly Then Gets Stuck In Boot Logo Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 keeps rebooting on its own after installing system updates, other issues
 • Galaxy S6 keeps showing “Custom Binary blocked by FRP” error, apps keep crashing after updating, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Unable To Text After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • How to Fix Samsung Galaxy S6 that is not recognized when connected to PC and ‘Unfortunately, Delivery has stopped” error message
 • Samsung Galaxy S6 Activation Incomplete You Must Restart Issue After Marshmallow Update & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Freezing After Upgraded To Marshmallow Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 won’t connect to Bluetooth car kit after updating to Marshmallow, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Doesn’t Update To Marshmallow Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 No Available Space To Download Software Update Issue & Other Related Problems
 • Accidentally dropped Galaxy S6 screen won’t turn on, issues with receiving and sending calls, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that keeps restarting after Android 6.0.1 Marshmallow update
 • Bluetooth headset keeps disconnecting from Skype after Galaxy S6 Marshmallow update, other issues
 • Rooted Galaxy S6 keeps crashing and showing signs of slow performance, other S6 issues
 • Marshmallow on Galaxy S6 causing Bluetooth pairing issue with Panasonic car radio, other issues
 • Solution to Galaxy S6 freezing issue after Marshmallow update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Keeps On Crashing Issue & Other Related Problems
 • How to fix firmware / system related issues with Samsung Galaxy S6 that occur after Marshmallow
 • Samsung Galaxy S6 apps disappeared from home screen, other system problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck In Samsung Logo After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 FRP Lock Issue & Other Related Problems
 • How to fix Marshmallow-related problems on Galaxy S6 series, deleted emails keeps coming back to inbox, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Marshmallow Update Issues Concerning Apps, Connectivity, & Software
 • Samsung Galaxy S6 Screen Freeze Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Apps Not Working After Marshmallow Update Issue
 • Galaxy S6 apps disconnects from Wi-Fi after Marshmallow was installed, other issues
 • Fingerprint scanner not working after updating Galaxy S6 to Marshmallow, other issues
 • Galaxy S6 lost ability to swipe to delete email after Marshmallow update, among other issues
 • Galaxy S6 Sync feature stops working after updating to Android 6.0.1, other issues
 • Samsung Galaxy S6 can’t connect to car Bluetooth & other issues with apps
 • Galaxy S6 ”SystemUI has stopped’ error, other issues
 • Galaxy S6 fails to boot normally after a failed update, other issues
 • Windows 7 computer not detecting Galaxy S6, other issues
 • How to unlock a Galaxy S6 if you can’t enter the passcode, other issues
 • What to do if your Galaxy S6 is exposed to saltwater, other issues
 • Apps disappeared from the Home screen
 • Quick Connect app won’t update on the Galaxy S6
 • Galaxy S6 reset itself twice already
 • “Unfortunately, Phone has stopped” error showed after firmware update
 • Galaxy S6 won’t turn on due to liquid damage
 • Fingerprint scanner is broken
 • What to do if your Galaxy S6 is stuck in Samsung logo screen, other boot issues
 • Samsung Galaxy S6 keeps restarting, stuck in a boot loop & other system issues
 • Galaxy S6 got stuck in a boot loop
 • Galaxy S6 showing “Downloading…Do not turn off target”
 • Galaxy S6 reverts back to swipe lock
 • Galaxy S6 keeps saying it’s overheating
 • Transferred contacts lacking some information
 • Galaxy S6 won’t work without apparent reason
 • Galaxy S6 always crashes when apps are launched
 • Galaxy S6 showing “Unfortunately, System UI has stopped” error 
 • How to make Samsung Galaxy S6 run faster again plus other system-related issues
 • What to do if your Galaxy S6 fails to boot (also applies toS6 Edge, Edge Plus)
 • Flash stock firmware to Sprint Samsung Galaxy S6 to fix rebooting issue
 • Solutions to Samsung Galaxy S6, S6 Edge random reboot problem
 • Samsung Galaxy S6 got stuck in boot loop or keeps rebooting after a firmware update
 • Samsung Galaxy S6, S6 Edge stops working after Lollipop update
 • Samsung Galaxy S6 Recent Apps & Back buttons won’t function after an update
 • “Recovery is not seandroid enforcing” error on Galaxy S6 after flashing
 • Galaxy S6 totally unresponsive
 • “Recovery is not seandroid enforcing” error on Galaxy S6 after flashing
 • Cannot move music from Galaxy S6 to PC
 • Galaxy S6 cannot transfer photos to PC
 • Battery drain issue after updating Galaxy S6
 • Fast wireless charging on Galaxy S6
 • Samsung Galaxy S6 stuck on recovery screen after an update, failed to update firmware, other system related issues
 • How to bypass Factory Reset Protection on Galaxy S6, other boot up issues
 • Galaxy S6 fast charging not working
 • How to bypass Factory Reset Protection on Galaxy S6
 • Broken Galaxy S6 USB cable causing slow charging
 • Galaxy S6 “RECOVERY IS NOT SEANDROID ENFORCING” error
 • Missing Settings option on Galaxy s6
 • Galaxy S6 screen and power failure

Calls & Texts

 • Fix Samsung Galaxy S6 Contacts has stopped error, duplicate contacts & not syncing
 • Samsung Galaxy S6 shows “Not registered on network” error, reboots during calls, other call related problems
 • Samsung Galaxy S6 Calls Go Directly To Voicemail After Software Update Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Call Unless Airplane Mode Is Cycled Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t make/receive calls, MMS stops working randomly, other issues
 • Galaxy S6 “unable to play during call” error when playing music or video, other issues
 • Galaxy S6 has no signal, keeps saying NO SERVICE or EMERGENCY CALLS ONLY, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Calls Sound Muted After Nougat Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 Phone app not working, phone numbers showing different format, other issues
 • Galaxy S6 cannot access cellular networks while in international roaming, other issues
 • Samsung Galaxy S6 not registered on network
 • Galaxy S6 mutes itself during calls, other calling problems
 • Galaxy S6 mutes itself during calls
 • Galaxy S6 drops calls
 • Galaxy S6 dial pad won’t work during calls
 • Headset on Galaxy S6 not working properly
 • Galaxy S6 not receiving all calls
 • Pre-owned Galaxy S6 not working with a different SIM card
 • Galaxy S6 reboots during calls
 • Galaxy S6 won’t stay charged, couldn’t answer calls
 • Can’t hear callers after a few minutes into the conversation
 • Person on the other end can’t hear owner when calling over Wi-Fi
 • Calls go straight to Voicemail
 • Callers can’t hear the owner
 • Prompted with “The number you have called is not assigned…” when dialing out
 • Owner’s number gives a busy signal when someone calls
 • Galaxy S6 doesn’t ring when someone calls
 • Wi-Fi Calling feature keeps failing on Galaxy S6
 • Galaxy S6 dial pad won’t work when in calls plus more calling-related issues
 • Galaxy S6 loses mobile network connectivity when connected to Wi-Fi
 • Galaxy S6 dial pad won’t work when in calls
 • Galaxy S6 freezes during calls and unable to make another call until its restarted
 • Galaxy S6 unable to make outgoing calls
 • Galaxy S6 not showing missed call notifications and voice mails
 • Galaxy S6 freezes during and after calls
 • Samsung Galaxy S6 calls start to break up and fade after 2 minutes, owner can’t be heard, other call related issues
 • Calls break up and fade after 2 minutes
 • Owner can’t be heard during phone calls
 • Caller ID doesn’t show during phone calls
 • Galaxy S6 called out a number on its own
 • Calls go straight to voicemail
 • S Voice prompts can’t find network
 • Can’t hear callers and vice versa
 • Galaxy S6 unable to receive incoming calls and SMS
 • Samsung Galaxy S6 shows “Unfortunately, Messages has stopped” error, other texting & calling issues after update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 No Sound When Receiving Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t send SMS, no longer receives sound notifications, other texting issues
 • Galaxy S6 takes a long time sending MMS, incoming SMS are being received by another phone, other issues
 • Galaxy S6 not working with in-vehicle Bluetooth system, won’t read SMS out loud, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Intermittently Receiving Text Messages Issue & Other Related Problems
 • How to recover missing SMS from Galaxy S6, can’t send SMS to emails, other texting issues
 • Galaxy S6 not receiving SMS notifications, can’t send text message after an update, other texting issues
 • Galaxy S6 won’t send SMS after deleting some texts and photos, Bluetooth not working, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Text Message Sending Fails Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Will Not Send Text Message Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Cannot Send Or Receive Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 sound notifications not working right after an update, not charging properly, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Fails To Send SMS Issue & Other Related Problems
 • Sprint Galaxy S6 messaging app can’t send and receive group message, other issues
 • Galaxy S6 LED light won’t go off for SMS notification, won’t read any SD card, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that can’t attach a photo to a text message, other SMS & MMS problems
 • Samsung Galaxy S6 Video Gets Grainy When Attached To Text Message Issue & Other Related Problem
 • Samsung Galaxy S6 keeps popping “Unfortunately, Messages has stopped” error when text messages are viewed [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 Shows Unread Message In Text Icon But No New Text Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Sends Text Messages On Its Own Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 cannot receive SMS from certain contacts, won’t turn on, other issues
 • Galaxy S6 “com.android.phone has stopped working” error when texting, other issues
 • Galaxy S6 fingerprint sensor not working, cannot send SMS or make any calls, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Unfortunately Messages Has Stopped Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 Back and Recent apps buttons not working, can’t make calls and SMS, other issues
 • AT&T Galaxy S6 randomly stops sending/receiving SMS after Marshmallow update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Cannot Text After Marshmallow Update & Other Related Problems
 • Galaxy S6 not receiving group messages from certain contacts, other issues
 • Galaxy S6 not receiving Whatsapp, SMS, SnapChat messages on time, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Message Has Failed to Send Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Sending Or Receiving Text Messages Issue & Other Related Problems
 • AT&T Galaxy S6 Active unable to send SMS to one contact after system update, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Unable To Open Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 cannot receive SMS and MMS from newly added contacts, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Failed SMS Sending Issue & Other Related Problems
 • How to fix delayed text messages on Galaxy S6, other SMS and MMS issues
 • Samsung Galaxy S6 Text Message App Refreshing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Getting Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 Active slow in sending and receiving text message, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Messages Has Stopped Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Not Getting Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 keeps receiving notifications for deleted text messages, more SMS or MMS issues
 • Galaxy S6 unable to send text message at home (due to poor signal), other messaging issues
 • Galaxy S6 cannot send to and receive text message from an iPhone, other SMS and MMS issues
 • Quick fixes and answers to Samsung Galaxy S6 texting issues & other messaging problems
 • Group Messaging not working on Galaxy S6 (S6 Edge, S6 Edge Plus)
 • Galaxy S6 Edge not receiving SMS when Wi-Fi is on, other S6 texting issues
 • MMS on Galaxy S6 creates separate conversation thread, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Delayed Text Message Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 can’t receive longer SMS, other issues
 • Galaxy S6 not showing SMS notifications, other issues
 • Some Galaxy S6 keyboard characters not working
 • Galaxy S6 limited text message replies via Bluetooth
 • Galaxy S6 freezing when texting
 • Galaxy S6 Edge not receiving SMS when Wi-Fi is on
 • Galaxy S6 stock messenger very slow
 • Galaxy S6 not sending text messages to one contact
 • Galaxy S6 can’t send text when Wi-Fi is ON, other SMS and MMS problems
 • How to fix Samsung Galaxy S6 that can’t receive texts & other SMS related problems
 • ‘Group Conversation’ text messaging option is missing after updating Galaxy S6 among other app issues
 • Galaxy S6 seems to disconnect from mobile network when Wi-Fi
 • Galaxy S6 turns SMS of one contact to chat
 • Galaxy S6 freezes when sending SMS or calling
 • Galaxy S6 sometimes receives delayed text messages
 • Galaxy S6 showing “Unfortunately, Messaging has stopped” error
 • Group Conversation’ text messaging option is missing after updating Galaxy S6
 • Galaxy S6 text lag issue, other texting problems
 • Samsung keyboard app issue after updating Galaxy S6
 • Firmware issue on Three Mobile Galaxy S6
 • Can’t find Group Messaging option on Galaxy S6
 • Clipboard on Galaxy S6
 • AT&T Galaxy S6 sending text message failure
 • Galaxy S6 text lag issue when creating and sending SMS

Audio

 • Fix Samsung Galaxy S6 that plays notification sound but there are no messages & other notification issues
 • Samsung Galaxy S6 Bluetooth Audio Not Working
 • Galaxy S6 not making sound notifications when playing a game, can’t change ringtones, other issues
 • Galaxy S6 app won’t play music in the background, screen overlay detected error, other app issues
 • Galaxy S6 stops playing music when the screen is off, Music has stopped error, other issues
 • Galaxy S6 microphone not working when using speakerphone during calls, other issues
 • Galaxy S6 fails to play video and audio files after installing Android Nougat, other issues
 • Samsung Galaxy S6 No Audio On Calls Issue & Other Related Problems
 • Fix Samsung Galaxy S6 that turns down volume automatically, other system related issues
 • Samsung Galaxy S6 Pauses Randomly When Listening to Music Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 stuck on logo during boot up, notification plays every few minutes & other system issues
 • How to fix a Galaxy S6 microphone problem (also applies to Galaxy S6 Edge and S6 Edge Plus)
 • Samsung Galaxy S6 Notification Sounds Not Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 voice commands not working during calls, among other issues
 • Samsung Galaxy S6 Microphone Not Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Unable To Play Audio Track Issue & Other Sound Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 music stops momentarily when it’s unlocked, other sound related problems

Applications

 • Samsung Galaxy S6 Apps Not Updating After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 Gallery app permissions, screen turns yellow when battery is low, other issues
 • Galaxy S6 apps keep crashing, apps are missing after phone was repaired, other issues
 • Galaxy S6 won’t install Facebook app, Verizon messaging app can’t add auto reply, other app issues
 • Galaxy S6 calendar app not showing notifications, delayed notifications, other issues
 • How to retrieve memos from water damaged Galaxy S6 with black screen issue, other issues
 • Galaxy S6 can’t download apps, phone book will not sync, Snapchat app won’t load, other issues
 • Galaxy S6 Timehop can’t upload photo to Facebook, Whatsapp video call volume too low, other issues
 • Galaxy S6 “unfortunately Facebook has stopped” error, contacts shows two lists, other issues
 • Samsung Galaxy S6 keeps showing “Unfortunately, Music has stopped” error, playback randomly stops [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 pops up “Unfortunately, Android Pay has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 keeps showing “Unfortunately, Contacts has stopped” error after an update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 keeps popping “Unfortunately, Messages has stopped” error when text messages are viewed [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 keeps showing “Unfortunately, Gallery has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • AT&T Galaxy S6 won’t work on Sprint network, S Voice app gone after installing Marshmallow, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S6 “Unfortunately, Email has stopped” error and Exchange problem [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S6 messaging app lagging when sending SMS, won’t charge by wire, other issues
 • How to fix malware infection in Galaxy S6, other issues
 • Galaxy S6 lags with games like Pokemon Go and Clash or Clans, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Unfortunately Messages Has Failed Issue & Other Text Related Problems
 • Galaxy S6 calendar has incorrect time zone when syncing with Outlook on PC, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Apps Not Working After Marshmallow Update Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 IR sensor stops working when using Sure remote app, won’t send SMS, other issues
 • Fix Facebook app that doesn’t update feed on Samsung Galaxy S6 after Marshmallow update
 • Fix Samsung Galaxy S6 that buffers when streaming music through Pandora & other apps issues
 • Galaxy S6 microphone not picking up sound when using Messenger or Skype, other issues
 • Allow peeking notification option not working for all apps on Galaxy S6, other issues
 • Facebook and Facebook Messenger apps on Galaxy S6 won’t load, other issues
 • Galaxy S6 won’t send emails, plus other apps issues
 • Samsung Galaxy S6 doesn’t have Spam Filter, Gear VR keeps popping up, other apps issues
 • Galaxy S6 text messages are showing in Outlook email inbox, other app issues
 • Samsung Galaxy S6 App Will Not Open Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Apps Not Working Properly After Marshmallow Update
 • Galaxy S6 volume problem when playing music
 • Textra app on Galaxy S6 not showing sent SMS and responses, more app problems
 • Galaxy S6 won’t send emails
 • Galaxy S6 S Voice app not working properly, other issues
 • Galaxy S6 returns to the home screen when opening an app
 • Galaxy S6 Go SMS Pro issue
 • How to set up default app in Galaxy S6
 • Galaxy S6 Facebook app issue, plus other app issues
 • Galaxy S6 Facebook app issue
 • Galaxy S6 Edge from China won’t allow Google Play Services installation
 • Emails downloaded to a Galaxy S6 does not show on laptop
 • Unable to log in to Galaxy S6 because keyboard won’t show up
 • Galaxy S6 won’t move photos to another folder
 • Galaxy S6 won’t boot normally after updating Google Play services
 • Quick ways to fix common Samsung Galaxy S6 app problems
 • Cannot move pictures after an update
 • Play Store shows it’s installing an app but won’t finish
 • Firmware update notification keeps popping up, emails not updating
 • Audio blurred out and hissing while recording videos
 • Apps keep crashing
 • Apps icons disappeared, home screens got deleted
 • Doesn’t display the IDs of the callers
 • Cannot retrieve emails
 • Showing “Updating contact list…”
 • Prevent Google Contacts image from replacing images with contacts on the phone
 • Owner complaining about multiple issues
 • Shows up a page suggesting to download random app
 • Slow email sync process for Galaxy S6, other app issues
 • Galaxy S6 contacts linking with others automatically
 • Galaxy S6 music tracks are not being displayed in car stereo
 • Galaxy S6 not syncing emails automatically
 • Facebook contacts not being displayed on Galaxy S6
 • Slow email sync process for Galaxy S6
 • Comparison between Galaxy S5 and S6 photo shots
 • Twitter app on Galaxy S6 keeps crashing, other app issues
 • Fixing duplicate Yahoo Mail messages on Galaxy S6, other app issues
 • Galaxy S6 turns itself off when optimizing apps, other power-related problems
 • Samsung Galaxy S6 notification issues, apps icon disappeared, Gmail won’t sync, other app problems
 • Notifications don’t sound off or show on lock screen
 • Restore Outlook app icon on the Home screen
 • Gmail account doesn’t sync
 • S Voice activates by itself
 • Contact numbers and information changed
 • Phone got stuck in safe mode
 • Phone app randomly pops up
 • Applications disappear from the Home screen
 • Galaxy S6 redirected to Google Play Store, other app problems
 • Galaxy S6 calendar stops syncing, other app issues
 • Galaxy S6 Recent Apps button not working
 • Galaxy S6 missing calendar notifications on status bar
 • Galaxy S6 calendar stops syncing
 • Galaxy S6 keyboard won’t go away
 • Galaxy S6 Edge contacts keep disappearing
 • Galaxy S6 email accounts not syncing
 • Galaxy S6 cannot send email when on mobile data connection, more app problems
 • Outlook account on Galaxy S6 not showing all folders
 • Galaxy S6 volume turns down by itself when listening to music via Pandora
 • How to restore deleted emails in Galaxy S6
 • Lotus Notes/Domino email app issue on Galaxy S6
 • Galaxy S6 cannot send email when on mobile data connection
 • Facebook account on Galaxy S6 hacked
 • Galaxy S6 boot loop issue
 • How to prevent annoying ad pop ups on Galaxy S6, more app issues
 • Fix for Samsung Galaxy S6 App Troubles
 • Galaxy S6 My Places notification keeps popping up, other app issues
 • Samsung Galaxy S6 Apps Crashing and Other Related Concerns
 • Samsung Galaxy S6 apps won’t refresh via Wi-Fi plus other connectivity-related issues
 • Samsung Galaxy S6 “Unfortunately, Bluetooth has stopped” error, Bluetooth connection to car kit keeps dropping
 • How to fix Samsung Galaxy S6 “Unknown error code during application install: -505” error
 • Samsung Galaxy S6 Music App Errors and Glitches
 • Solutions to issues on Samsung Galaxy S6 when apps stop working
 • Verizon Galaxy S6 Contacts app stops when Visual Voice Mail is accessed
 • Troubleshooting guide for Samsung Galaxy S6 and S6 Edge Bluetooth problems
 • Multiple apps crash on Samsung Galaxy S6 after a firmware update & other app related issues
 • Apps keeps crashing on Galaxy S6 after an update
 • Galaxy S6 doesn’t have “Auto Sync Data” option
 • How to reorder contact groups, change sms limit, log in to Samsung account
 • Having a hard time setting up custom email on Galaxy S6
 • “Unfortunately, Email has stopped” error shows on Galaxy S6
 • Cannot login to Facebook app on Galaxy S6, more app issues
 • Galaxy S6 “Unfortunately LogsProvider has stopped” error
 • Galaxy S6 performance issue when one app is installed
 • Cannot login to Facebook app on Galaxy S6
 • Galaxy S6 calendar app losing past memos
 • Unable to setup Outlook account on Galaxy S6
 • Missing Google Play Store app on Galaxy S6
 • Galaxy S6 is laggy when loading apps, other app issues
 • Sprint Galaxy S6 video message file size limit
 • Galaxy S6 Chrome app issue
 • Galaxy S6 is laggy when loading apps
 • Galaxy S6 unable to move pictures from phone to SD card
 • Galaxy S6 cannot receive incoming calls

Screen

 • Fix Samsung Galaxy S6 screen that’s unresponsive, changes brightness level, poor sensitivity & other screen issues [w/ Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 Screen Stops Responding To Touch
 • Galaxy S6 Gallery app permissions, screen turns yellow when battery is low, other issues
 • Galaxy S6 screen has yellow tint, screen remains black, won’t turn on, other issues
 • How to fix a Galaxy S6 black screen issue [troubleshooting guide], other issues
 • Samsung Galaxy S6 Touchscreen Not Working Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 screen twitches when watching or playing mobile games, other issues
 • Galaxy S6 screen is unresponsive, stays black, data recovery after accidental drop
 • Samsung Galaxy S6 Screen Flickers Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Display Not Working After Getting Wet Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 screen stopped working, responding very slowly, won’t turn on, other screen issues
 • Samsung Galaxy S6 Purple Flickering On Screen After Drop Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 app won’t play music in the background, screen overlay detected error, other app issues
 • Samsung Galaxy S6 Screen Not Responding Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 stops playing music when the screen is off, Music has stopped error, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Screen Won’t Go To Sleep Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 screen keeps flickering when auto lighting is enabled, calls keep dropping, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Touchscreen Stops Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 showing black screen and won’t respond after Nougat update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S6 Becomes Unresponsive To Touch Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Blue Flashing Light With Black Screen Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Startup Screen Keeps Flashing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Is Unresponsive Not Working Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Keeps Lighting Up In Sleep Mode Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Black Gray Horizontal Lines On Screen Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Black Screen After Phone Got Dropped Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Has Gone Black Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Is Unresponsive To Touch Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Doesn’t Work Issue & Other Related Problems
 • Fix Samsung Galaxy S6 with black screen and white ‘X’ & other system issues
 • Samsung Galaxy S6 Screen Does Not Turn On Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Stuck On Black Screen Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6, S6 Edge “Unfortunately, System UI has stopped” error, other app issues
 • Galaxy S6 screen turns black when charging, other issues
 • Samsung Galaxy S6 Screen Turns Off Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 screen won’t work and remains black, other issues
 • Fix Samsung Galaxy S6 File Sharing Problems including Screen Mirroring issues
 • Samsung Galaxy S6 Screen Not Responding Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S6 Screen Sensitivity Not Responsive Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S6 locks up the screen when an icon is tapped, other issues
 • Galaxy S6 Active screen won’t turn on after it fell, other issues

Storage

 • Galaxy S6 “Sync is currently experiencing problems It will be back shortly” error, other issues
 • Galaxy S6 won’t read SD card, won’t recognize apps stored in SD card, DCIM folder is missing, other issues

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Best dual SIM Android smartphones available today

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Best Wireless Chargers, Charging Pads And Docks Available For Android Smartphones

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Top 10 Super-Slim Smartphones | Thinnest Phone 2020

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Galaxy S6 only charges via computer and won’t charge via regular charger, other problems

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

What to do if your Galaxy S6 fails to boot (also applies toS6 Edge, Edge Plus)

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Galaxy S6 flashing green LED light and won’t boot up, other similar power issues

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Samsung Galaxy S6 ล้มเหลวในการส่ง SMS ปัญหาและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

allowfullscreen src = "// www.youtube.com/embed/NLZP4CrEoOA?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

แบตเตอรี่ Galaxy S6 Edge ร้อนหรือเย็นเกินไปที่จะชาร์จปัญหาการชาร์จพลังงานอื่น ๆ

หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3 หน้า 4 หน้า 5 หน้า 6 หน้า 7 หน้า 8 หน้า 9 หน้า 10 หน้า 11 หน้า 12 หน้า 13 หน้า 14 หน้า 15 หน้า 16 หน้า 17 หน้า 18 หน้า 19 หน้า 20 หน้า 21 หน้า 22 หน้า 23 หน้า 24 หน้า 25 หน้า 26